​خدمات خیریه جوانه

خدمات درمانی برای همه بیماری ها به غیر از سرطان و تا سن ۱۶ سالگی

خدمات تحت پوشش برای کودکان، پرداخت کلیه هزینه های بستری، دارویی و غیره در بیمارستانهای دولتی

خدمات فیزیوتراپی، کار درمانی، گفتار درمانی و آب درمانی از طریق معرفی به مراکز تخصصی دولتی

خدمات دندان پزشکی بصورت گسترده برای کودک و مادر از طریق پزشکانی که اعلام آمادگی کرده اند

خدمات تخصصی چشم پزشکی در بیمارستان فارابی برای کودک و مادر از طریق نماینده خیریه در بیمارستان 

خدمات آموزشی شامل لوازم تحریر، کتاب، روپوش، کفش و غیره برای کودکان تحت پوشش 

​​تهیه و ارسال تخت و ویلچیر، عصا و لوازم برقی مورد نیاز مانند یخچال و تلویزیون برای خانواده کودک تحت پوشش

خدمات اسکان کودکانی که برای درمان از شهرستان به تهران آمده اند به همراه هزینه رفت و آمد

خدمات روانپزشکی به صورت تلفنی یا حضوری برای نوجوان و مادر

خدمات تشویقی خیرین برای فراهم کردن وسایل مورد نیاز بیمارستاهای طرف همکاری با خیریه جوانه 

خدمات آموزشی برای مادران کودکان بیمار که باور کنند ما همیشه هستیم، شبانه روز، عاشقانه و بی منت